Kilka słów o pieczątkach

Ze wszelkiego rodzaju pieczątkami, stemplami i pieczęciami spotykamy się na co dzień. Są powszechnie używane w urzędach, szpitalach, bibliotekach, kancelariach, sklepach itp. Ich historia sięga jednak daleko wstecz. Trudno powiedzieć kiedy dokładnie możemy mówić o początkach pieczęci. Z całą pewnością znane już były w starożytności. Odciskane wtedy były na glinianych tabliczkach.

Współczesne pieczątki

pieczątkiOgromny rozwój pieczęci przypada jednak na średniowiecze. Pieczęć stała się znakiem rozpoznawczym czy własnościowym osoby prawnej lub fizycznej. Pieczęcie ściśle związane były ze statusem społecznym. Wyróżniamy więc pieczęcie papieskie, monarsze, rycerskie, mieszczańskie, miejski i wreszcie wiejskie. Pieczęcie stanowiły wówczas tak ważny i wyraźny aspekt, że w ramach nauk historycznych wyróżnić można specjalną naukę pomocniczą – sfragistykę czyli naukę o pieczęciach, o ich miejscu w źródłach historycznych, historią i powstawaniem. W tej chwili pieczęcie nie są już powszechnie spotykane. Ich miejsce zajęły wygodniejsze i praktyczniejsze w użyciu pieczątki. Pieczątka w przeciwieństwie do pieczęci nie wymaga dodatkowego nośnika odbitki. Pieczątki znajdują swoje zastosowanie właściwie w każdym zawodzie a największe firmy z Krakowa oferują nawet kilkaset różnych rodzajów. Mamy więc pieczątki lekarskie – dla wszelkiego rodzaju firm farmaceutycznych, klinik, szpitali czy aptek. Istnieją też specjalne pieczątki dla kancelarii. Ułatwiają one chronologię i numerowanie stron, są pomocne przy archiwizacji dokumentów. Istnieją też pieczątki ułatwiające uzupełnianie czy ewidencjonowanie dokumentów. Szczególnie popularne są w księgowości. Osobną kategorię pieczątek stanowią tak zwane faksymilie, czyli pieczątki zastępujące odręczny podpis. Powszechnie wykorzystywane są też datowniki i numeratory. Na koniec dochodzą też wszelkiego rodzaju pieczątki osobiste i okolicznościowe. Coraz popularniejsze w Krakowie stają się pieczątki ślubne i świąteczne. Generalnie pieczątki podzielić można ze względu na przeznaczenie, materiał służący jako nośnik odbijający oraz ze względu na technikę ich wykonania. Najpowszechniej stosowaną techniką jest grawerowanie. Grawerstwo jest starym zawodem rzemieślniczym. Polega na wykonywaniu wgłębień różnej głębokości i kształtu w różnego rodzaju materiałach.

 

Firmy w Krakowie oferują grawerowanie na metalu, szkle, drewnie, kamieniu, porcelanie, gumie, skórze czy papierze. Nam powszechnie kojarzy się z wszelkiego rodzaju tabliczkami. Chętnie grawerujemy też prezenty. Przeznaczeń grawerowania tak samo jak pieczątek jest wiele. Właściwie ciężko nadal wyobrazić sobie przyszłość bez nich.

Więcej na temat pieczątek i grawerstwa można przeczytać na stronie prografik.pl